POLSKO-NIEMIECKI FUNDUSZ FILMOWY

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy tworzą Polski Instytut Sztuki Filmowej, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) i Filmförderungsanstalt (FFA). Roczny budżet funduszu wynosi około 500 000 EUR. Z funduszu mogą być dofinansowane:

  • a) projekty rozwoju pełnometrażowego (co-development) filmu fabularnego, filmu animowanego i twórczego filmu dokumentalnego;
  • b) projekty pełnometrażowego filmu fabularnego, filmu animowanego i twórczego filmu dokumentalnego oraz produkcja pełnometrażowych filmów niskobudżetowych – tutaj także debiuty i filmy innowacyjne.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest zawarcie umowy o rozwoju projektu / koprodukcyjnej przez co najmniej jednego producenta polskiego razem z co najmniej jednym producentem z siedzibą w Niemczech Środkowych lub Berlinie-Brandenburgii. Udział producentów z krajów trzecich jest możliwy.

Dofinansowanie udzielane jest po stronie polskiej w formie dotacji. Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi z reguły:

  • a) 70 000 EUR w ramach rozwoju projektu;
  • b) 150 000 EUR w ramach produkcji filmowej.

Koszty produkcji z reguły nie powinny być wyższe niż 750 000 EUR.

Każdy z koproducentów otrzymuje część dofinansowania proporcjonalnie do swego wkładu finansowego w całkowity koszt rozwoju projektu / koprodukcji, który musi zostać określony w umowie koprodukcyjnej. Udział finansowy każdego producenta w całkowitych kosztach przedsięwzięcia musi wynosić minimum 20% wliczając w to dofinansowanie.

Podczas realizacji projektu istotna część sumy w wysokości kwoty dofinansowania musi być wydatkowana na terenie Polski i w regionie odpowiedniego funduszu niemieckiego (efekty regionalne). 

Posiedzenia decyzyjne odbywają się dwa razy w roku. Najbliższy termin zgłoszeń: 31 lipca 2018.

Opiekun wniosków w PISF:
Robert Baliński
tel. +48 22 421 03 87
robert.balinski@pisf.pl

Więcej informacji:
http://www.pisf.pl/dotacje/polsko-niemiecki-fundusz-filmowy
oraz
www.mdm-online.de
www.medienboard.de