Spotkanie informacyjne dla producentów dotyczące zachęt

18 grudnia 2018

Z początkiem roku 2019 zacznie funkcjonować w Polsce system zachęt dla produkcji audiowizualnej. PISF zaprasza producentów na spotkanie informacyjne dotyczące zachęt, które odbędzie się 7 stycznia w kinie Kultura.

30% zwrot kwalifikowalnych kosztów będzie dostępny dla produkcji polskich, koprodukcji międzynarodowych oraz serwisów świadczonych na rzecz zagranicznych podmiotów. Operatorem systemu zachęt będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej, a roczny budżet będzie wynosił 100-200 milionów złotych.

W związku z wprowadzeniem zachęt, Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza producentów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 stycznia 2019 w godz. 9.00-12.00 w Kinie Kultura przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zasady funkcjonowania zachęt, reprezentanci Instytutu będą odpowiadać na pytania zgromadzonych producentów oraz dyskutowany będzie model współpracy pomiędzy producentami a PISF.