FILM COMMISION POLAND

PROMOCJA POLSKICH LOKACJI

Polska Komisja Filmowa jest organizacją non-profit powołaną do życia w 2012 roku w celu zwiększenia rozpoznawalności Polski i jej regionów jako atrakcyjnych lokacji filmowych oraz efektywnego wykorzystania potencjału polskiego sektora audiowizualnego. Komisja ma trzy główne zadania: koordynację pracy krajowych i regionalnych jednostek, by przyciągnąć do Polski zagraniczne produkcje filmowe; dbanie o spójność promocji potencjału audiowizualnego za granicą; i zapewnienie wsparcia produkcjom zagranicznym na terenie Polski.

BRAMA DO POLSKIEJ BRANŻY FILMOWEJ

Polska Komisja Filmowa jest uniwersalnym źródłem informacji dla przedstawicieli polskiej i zagranicznej branży filmowej zaangażowanej w produkcję filmową, telewizyjną, dokumentarną oraz w animację. Komisja prowadzi kompleksową bazę lokacji filmowych na terenie Polski oraz informacji dotyczących polskiej branży filmowej, i jest gotowa udzielić odpowiedzi na zapytania dotyczące polskich zasobów.

BLISKA WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI

Współpracująca blisko z siedmioma regionalnymi komisjami filmowymi Polska Komisja Filmowa jest kluczowym partnerem w zakresie informacji, doradztwa i wsparcia produkcji filmowych w poszczególnych regionach. Wszystkie komisje filmowe w Polsce działają niezależnie, lecz współpracują by ujednolicić polską ofertę i wzmocnić obecność Polski na rynku międzynarodowym. PKF zrzesza istniejące komisje lokalne, a jednocześnie czyni starania, by stworzyć nowe struktury w pozostałych regionach.

DZIAŁALNOŚĆ W POLSKIEJ BRANŻY FILMOWEJ

Polska Komisja Filmowa działa w ramach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne ( FPCA ), instytucji założonej w celu ciągłego rozwoju i wzmacniania niezależnej produkcji, polskiego kina i branży filmowej. PKF zostało powołane i jest wspierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) i Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA). Polska Komisja Filmowa współpracuje na co dzień z wszystkimi czterema instytucjami.

DZIAŁALNOŚĆ W MIĘDZYNARODOWEJ BRANŻY FILMOWEJ

Polska Komisja Filmowa jest czynnym członkiem znanych stowarzyszeń międzynarodowych: Europejskiej Sieci Komisji Filmowych (EUFCN), Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych (AFCI) oraz Międzynarodowej Gildii Location Managerów (LMGI). PKF współpracuje również z Europejską Akademią Filmową (EFA).